LEDIGA TJÄNSTER: TEKNIKER/INGENJÖR

Gluetec söker nu dig som vill arbeta med utveckling av produkter och system i teknikens absoluta framkant.   Läs mer

keyboard

VERKSTADSFORUM: DIGITAL SATSNING VÄSSAR MOMENTGIVARE I VÄRLDSKLASS

I veckan publicerade VerkstadsForum en artikel om Gluetecs digitala satsningar. Läs intervjun med vår kollega Erik Nilsson här.

Läs mer

Produktionslokal för trådtöjningsgivare

UPPDATERADE BESÖKSRUTINER

Gluetec följer Folkhälsomyndighetens direktiv, riktlinjer och löpande uppdateringar. Med syfte att minimera riskerna för smittspridning är alla icke-kritiska besök stoppade tills vidare. Läs mer

GLUETEC SORSELE SÖKER TEKNIKER

Gluetec utökar verksamheten och söker fler tekniker till produktionsenheten i Sorsele.  Läs mer

En av Gluetecs operatörer

GLUETEC SORSELE SÖKER FLER OPERATÖRER

Gluetec utökar verksamheten och söker fler noggranna operatörer till vår produktionsenhet i Sorsele.  Läs mer

Produktionslokal för trådtöjningsgivare

VÄRLDSLEDANDE KUNSKAP UPPMÄRKSAMMAS I DAGENS INDUSTRI

Gluetecs spetskompetens inom trådtöjningsteknik uppmärksammades nyligen i ett av Sveriges ledande affärsmagasin. En intervju med Dagens industri, inramad av Gluetecs okonventionella produktionslokaler med inspiration från Italien, publicerades den 13 december. 

Läs mer

David Stenlund CEO Garga Group

DAVID STENLUND NY VD FÖR GARGA GROUP

Gluetecs moderbolag rekryterar David Stenlund som ny vd för Garga Group AB. David Stenlund tillträdde den 15 oktober. 

Läs mer

3D-PRINTER SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Gluetec Piteå investerar i en modern 3D-printer från marknadsledande BCN3D. Utrustningen kommer bland annat att användas vid framställning av prototyper och interna poduktionshjälpmedel vilket också skapar nya möjligheter för Gluetecs kunder.

Läs mer

snowy gluetec headquarters

GLUETEC IMPLEMENTERAR NYTT AFFÄRSSYSTEM

Gluetec implementerar ett nytt affärssystem som ett ytterligare led i företagets kvalitetsarbete. Det omfattande arbetet har bland annat inneburit en genomgång av Gluetecs interna processer för att nå företagets högt satta kvalitets- och miljömål.

Läs mer

SORSELEFÖRETAGEN DE MEST LÖNSAMMA I LÄNET

Företagen i Sorsele är de mest lönsamma i hela Västerbotten enligt Företagarna. Samtidigt får Sorseles företagsklimat högst betyg av alla kommuner i Norrland, enligt en undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv.

Läs mer