INVESTMENTBOLAGET TREAC NY DELÄGARE I GARGA GROUP

Det regionala investmentbolaget Treac AB har per 26 maj gått in som delägare i Garga Group AB. Tillsammans stärker bolagen sin position som ett värdeskapande ägaralternativ för bolag i Norr- och Västerbotten.

– Vi ser fram emot en fortsatt tillväxtresa tillsammans med Treac som kommer att bistå vår ägargrupp med både branscherfarenhet och transaktionsvana, och som även delar vårt engagemang för näringslivet i Norr- och Västerbotten. Jag är övertygad om att Treac kommer att hjälpa Garga Group att fortsätta växa med spännande nya förvärv inom teknikintensiva bolag, säger David Stenlund, VD och delägare i Garga Group AB.

Gemensam satsning på expansion
Garga Group AB med bas i Umeå blir den femte investeringen i Treacs verksamhetsgren Treac Industri och bolagen ser starka synergier mellan sina respektive verksamhetsinriktningar.

– Garga Group har hög kompetens i att förvärva och verksamhetsutveckla teknikintensiva bolag. Vi ser detta som ett starkt komplement till Treac Industri som traditionellt fokuserat på bolag inom industriell produktion. Tillsammans har vi god geografisk täckning och en bredd av resurser för att förvärva och vidareutveckla bolag i hela regionen, säger Treac AB:s VD Adam Ådin.

Treac AB är ett familjekontrollerat investmentbolag med hemvist i Skellefteå. Grunden i Treacs affärsidé är att förvärva, äga och utveckla bolag och genom ett aktivt och långsiktigt ägande verka för att de stärker sin konkurrenskraft samt växer med god lönsamhet. I företagsgruppen ingår de majoritetsägda dotterbolagen Treac Innovation AB, Zone Systems AB och Ambra AB samt deläganden i Railcare AB och Extena AB.

Kontaktpersoner
Garga Group AB, David Stenlund 070-517 34 64
Treac AB, Adam Ådin 070-664 23 30