Kraftmätning

Med hjälp av trådtöjningsbaserad kraftmätning kan Gluetec bistå med kunskap inom mätning och kundnära produktutveckling.