INTEGRITETSPOLICY OCH ANVÄNDARVILLKOR

Uppdaterad 21 maj 2018

Din säkerhet är viktig för oss och vi strävar efter att behandla alla personuppgifter med hög skyddsnivå. Gluetec ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och all behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor kring våra användarvillkor, eller om du önskar utöva någon av dina rättigheter enligt nedan, är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i slutet av Användarvillkoren.

Gluetec kan när som helst ändra användarvillkor, webbplatsens innehåll eller stänga ner webbplatsen. I det fall användarvillkoren ändras kommer en ny version att läggas upp och vi ber dig att hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av Användarvillkoren.

Insamling av personuppgifter

Din personliga integritet och säkerhet är viktig för oss. Vi har inom vår organisation såväl som tekniskt vidtagit säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller spridning av dina personuppgifter.

Till personuppgifter räknas information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, personnummer, beteenden och IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses exempelvis insamling, registrering och lagring, eller andra åtgärder som vi eller tredje part vidtar. Personuppgifterna behandlas endast för de ändamål som beskrivits.

Behandling av personuppgifter

Gluetec behandlar personuppgifter som du uppgett i syfte att administrera förfrågningar och eventuella avtal med dig eller för att ge information och service i samband med dessa. För att utveckla vårt erbjudande och webbplatsupplevelse kan dina personuppgifter också komma att användas för marknadsföring, statistikändamål och produktutveckling.

Villkoren omfattar även material och kommunikation innehållande personuppgifter som sänds till oss via webbplatsen. Om du tillhandahåller information som innehåller personuppgifter om andra än dig själv, exempelvis via vårt kontaktformulär, får du enbart tillhandahålla sådan information där du givits samtycke att göra detta.

Laglig grund för behandling av personuppgifter och lagringsperiod

Gluetec behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har ett berättigat intresse av att göra detta, exempelvis vid marknadsföring. Om vi behandlar dina personuppgifter för ett ändamål som kräver ditt samtycke enligt lag, kommer vi att kontakta dig före behandling. De uppgifter som samlats in kommer att raderas efter att ändamålet med behandlingen uppnåtts.

Policy för utlämnande av personuppgifter

I de fall externa samarbetspartners utför uppdrag för vår räkning, exempelvis distribution av nyhetsbrev, kan det medföra att dessa ges tillgång till dina personuppgifter. Eventuella samarbetspartners får alltid underteckna ett avtal för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras med hög säkerhetsnivå. För tredjelandsöverföring vid samarbeten med parter utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder i enlighet med EU-kommissionens regler.

För information om hur MailChimp hanterar personuppgifter vid distribution av nyhetsbrev, vänligen se deras integritetspolicy och användarvillkor.

Utöver ovan kan Gluetec också komma att lämna ut uppgifter till tredje part i fall där det finns misstanke om brott, eller där annan laglig grund eller myndighetsbeslut finns.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din enhet och hämtas därifrån vid senare besök på webbplatsen. De används ibland till att samla in uppgifter som anses vara personuppgifter, såsom IP-adresser eller information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som går att härleda till dig som person. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies. Du kan enkelt radera cookies från din enhet via webbläsaren, men observera att avaktivering av cookies kan begränsa utnyttjandet och upplevelsen av webbplatsens.

Vi tillämpar cookies från första och tredje part med syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form för att utveckla webbplatsen och ge dig relevant marknadsföringsmaterial. Vissa tredjepartscookies införs av tjänster som ligger utanför vår kontroll, som exempelvis delningsfunktioner för Facebook. För mer information om cookies från tredje part, se länkarna nedan.

Google Analytics
Facebook

Rättigheter och klagomålshantering

I enlighet med tillämplig personlagsstiftning har du rätt att kontakta Gluetec på för att:

Begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig

Rätta felaktiga personuppgifter

Begränsa, avsluta behandling eller radera personuppgifter

Utöva din rätt till dataportabilitet

Häva ett tidigare lämnat samtycke

Invända mot behandling av personuppgifter.

Om du upplever att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt som strider mot gällande personuppgiftslagstiftning har du också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet.

Användarvillkoren omfattar Gluetecs behandling av personuppgifter inom ramen för vår webbplats. I händelse av länkar eller hänvisningar till andra webbplatser eller plattformar uppmanar vi dig att notera villkoren för webbplatsen i fråga.

Kontaktuppgifter

Gluetec AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Välkommen att kontakta oss via e-post eller post om du har frågor kring användarvillkoren eller dina personuppgifter.

Gluetec AB

Långgatan 9

924 31 Sorsele

teknik@gluetec.se