Uppförandekod

Vår uppförandekod har antagits för att tydliggöra de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners, ägare och andra intressenter.