POSITIVA PROGNOSER AVRUNDAR ÅRET

Gluetec avslutar året med en positiv prognos för 2018. ”Nu riggar vi organisationen för en ökad produktion”, säger Gluetecs styrelseordförande Thomas Karlsson.

TRENDSPANING: IOT-ÅRET 2018

Fler partnerskapssamarbeten mellan storföretag, en bilindustri i förändring och digitala assistenter i hemmen. Sakernas internet, även kallat Internet of Things (IoT), har på senare år tagit plats både i våra hem och på våra arbetsplatser. Vi bad Jens Eliasson, biträdande professor och IoT-forskare vid Luleå tekniska universitet, att berätta om sina spaningar inför IoT-året 2018.

Läs mer

GLUETEC OCH PITEÅ VERKTYGS AB INGÅR FUSION

Gluetec AB förvärvar verkstadsbolaget Piteå Verktygs AB och förstärker därmed verksamheten med egen tillverkning av givarkroppar, prototyper och fixturer. I och med fusionen den 1 november 2017 byter Piteå Verktygs AB namn till Gluetec Piteå.

Läs mer