Inlägg av Erik Nilsson

GLUETEC ÖKAR PRODUKTIONEN I SAMARBETE MED HBM

Gluetec AB ökar produktionskapaciteten genom ett utökat samarbete med HBM, en av Gluetecs största och äldsta leverantörer. Utöver samarbetet kring produktutveckling av trådtöjningsgivare sker numera också legotillverkning i HBMs regi. Initialt innebär samarbetet en ökad kapacitet på cirka 20 procent, men en ökning uppemot 50 procent är fullt realistisk.

TRENDSPANING: IOT-ÅRET 2018

Fler partnerskapssamarbeten mellan storföretag, en bilindustri i förändring och digitala assistenter i hemmen. Sakernas internet, även kallat Internet of Things (IoT), har på senare år tagit plats både i våra hem och på våra arbetsplatser. Vi bad Jens Eliasson, biträdande professor och IoT-forskare vid Luleå tekniska universitet, att berätta om sina spaningar inför IoT-året 2018.

GLUETEC OCH PITEÅ VERKTYGS AB INGÅR FUSION

Gluetec AB förvärvar verkstadsbolaget Piteå Verktygs AB och förstärker därmed verksamheten med egen tillverkning av givarkroppar, prototyper och fixturer. I och med fusionen den 1 november 2017 byter Piteå Verktygs AB namn till Gluetec Piteå.