GLUETEC ÖKAR PRODUKTIONEN I SAMARBETE MED HBM

Gluetec AB ökar produktionskapaciteten genom ett utökat samarbete med HBM, en av Gluetecs största och äldsta leverantörer. Utöver samarbetet kring produktutveckling av trådtöjningsgivare sker numera också legotillverkning i HBMs regi. Initialt innebär samarbetet en ökad kapacitet på cirka 20 procent, men en ökning uppemot 50 procent är fullt realistisk.

Det utökade samarbetet omfattar halvfabrikat av givare i HBMs regi. Slutproduktion och kvalitetskontroller sker därefter hos Gluetec i Sverige. Förutom ökad kapacitet bidrar det också till större flexibilitet i framtida kundprojekt.

– Samarbetet gör det möjligt för oss att på kort tid skala upp produktionen. Vi ser det som realistiskt att öka produktionen upp till 50 procent om det skulle behövas, säger Helena Back, VD Gluetec AB.

Tyska HBM är en världsledande aktör inom töjnings- och mätteknik med verksamhet i omkring 30 länder världen över. Bolagets produkter och kunnande har haft en betydande roll för Gluetecs produktutveckling under de senaste 16 åren.

– Vi har samarbetat med Gluetec i över 16 års tid. Vi är glada över att hjälpa Gluetec hålla en kvalitet i världsklass och öka kapaciteten, säger Joachim Lehnert, Sales Engineer på HBM Sverige.

Samarbetet med HBM blir den andra i raden av produktionshöjande initiativ på kort tid. 2017 förvärvades Gluetec Piteå, dåvarande Piteå Verktygs AB och fusionerades med Gluetec AB. Detta innebär att Gluetec AB har kontroll över och styr egen utveckling beträffande maskinbearbetning, skärande bearbetning och mekaniska konstruktioner med hög precision. Genom fusionen har Gluetec säkerställt tillverkning av vissa kritiska komponenter, prototyper, hjälpmedel och fixturer samt stärkt den mekaniska kompetensen i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Helena Back, VD Gluetec AB
helena.back@gluetec.se
+46 (0)952 552 80