TRENDSPANING: IOT-ÅRET 2018

Fler partnerskapssamarbeten mellan storföretag, en bilindustri i förändring och digitala assistenter i hemmen. Sakernas internet, även kallat Internet of Things (IoT), har på senare år tagit plats både i våra hem och på våra arbetsplatser. Vi bad Jens Eliasson, biträdande professor och IoT-forskare vid Luleå tekniska universitet, att berätta om sina spaningar inför IoT-året 2018.

IoT är ett samlingsnamn för den utveckling som innebär att saker – exempelvis kylskåp, kläder och till och med människor – förses med inbyggda sensorer och processorer. Genom att låta saker uppfatta och kommunicera med sin omvärld blir det möjligt att skapa nya, smarta och hjälpsamma produkter och tjänster.

Resten av forskarvärlden var väldigt skeptiska till att använda IP, men nu ser vi hur genomslaget tar fart.

Inom IoT har Jens Eliasson specialiserat sig på forskning som rör bland annat säkerhet och smarta kommunikationslösningar. Som en av upphovsmännen bakom företaget ThingWave arbetar han också med att utveckla lösningar för säkrare arbetsmiljöer inom bl a gruvindustrin. Han berättar att dagens diskussion kring IoT är väldigt olik den som ägde rum för tio år sedan:

– I min roll som forskare så har jag arbetat med IoT väldigt länge. På Ltu var vi bland dom första i världen att påtala fördelar med Internet-teknik även på små trådlösa, batteridrivna plattformar. Resten av forskarvärlden var väldigt skeptiska till att använda IP, men nu ser vi hur genomslaget tar fart. Att vara med och driva den här utvecklingen kommer vara oerhört tillfredsställande, berättar Eliasson.

Koll på underhåll

Jens Eliasson tar upp industrin med en pågående 4:e revolution som ett exempel på ökad IoT-användning. Fler och fler sensorer kopplas upp för att ge konkurrensfördelar med t ex mindre produktionsbortfall och lägre underhållskostnader. Under de närmsta åren tror Eliasson att utvecklingen kommer accelerera – ”särskilt med tanke på de framsteg som görs inom machine learning och big data”. Han nämner också tillverkningsindustrin och dess stora underhållskostnader som ett område med stor utvecklingspotential:

– Med IoT kan prediktivt underhåll utföras vilket sparar mycket pengar. Även inom säkerhet och smarta hem tror jag det kommer hända mycket.

För företag och organisationer som vill implementera IoT är samverkan en viktig faktor för att lyckas, tror Jens.

– De största utmaningarna för företag som vill satsa på IoT är att dels hantera säkerhetsfrågorna men även att kunna dra nytta av den här nya tekniken. Att enbart installera en massa IoT-enheter är i sig ingen garanti för framgång, menar Jens: Alla system måste samverka, t.ex. underhåll, produktion och analys.

 

Tyckte du att den här artikeln var intressant? Här kan du läsa mer om Jens Eliassons prisbelönade forskningsprojekt med intelligenta bergbultar.