Gluetec avslutar året med en positiv prognos för 2018. ”Nu riggar vi organisationen för en ökad produktion”, säger Gluetecs styrelseordförande Thomas Karlsson.

Fusionen med Gluetec Piteå som ägde rum tidigare i höstas är ett exempel på förberedelserna inför en produktionsökning. Genom fusionen knöts verksamheterna i Piteå och Sorsele närmare varandra med fler möjligheter att erbjuda lösningar inom både produktutveckling och produktionsutveckling. Förutom trådtöjningsmätning, kvalitetsmontering och limningsarbeten kan Gluetec numera erbjuda en helhetslösning som inkluderar verkstadsproduktion av givarkroppar, fixturer och prototyper.

Företaget Piteå Verktygs AB, numera Gluetec Piteå, har tidigare fungerat som en underleverantör till Gluetec. Genom fusionen av de två bolagen knyter vi nyckelkompetensen närmare verksamheten. En teknikgrupp med ansvar för produktutveckling och produktionsutveckling har redan startats upp för att förbereda verksamheten för en ökad produktion. Teknikgruppen består av två specialister från Piteå respektive Sorsele.

– Prognoserna är väldigt positiva och vi organiserar oss för att klara en ökning av produktionen nästa år. Fortsatt utveckling av vår produktion och våra kvalitetsledningssystem är exempel på aktiviteter som ska bidra till att vi når vår leverans och kvalitetsmål säger Thomas Karlsson, styrelseordförande för Gluetec AB.

För att leva upp till våra kvalitetskrav kommer Gluetec under första kvartalet 2018 att certifieras inom ISO 9000 och ISO 14000. Tvåskift är också planerat att införas för en av maskinerna på Gluetec Piteå.