GLUETEC OCH PITEÅ VERKTYGS AB INGÅR FUSION

Gluetec AB förvärvar verkstadsbolaget Piteå Verktygs AB och förstärker därmed verksamheten med egen tillverkning av givarkroppar, prototyper och fixturer. I och med fusionen den 1 november 2017 byter Piteå Verktygs AB namn till Gluetec Piteå.

Gluetec Piteå är specialiserade på maskinbearbetning, skärande bearbetning och kuggtillverkning. Verksamheten har sedan 1980-talet inriktat sig på effektivisering och kundstyrd problemlösning med hjälp av modern teknik. Med åren har funktionalitet, kvalitet och leveranstrygghet kommit att bli företagets signum.

– Ett av företagets drivkrafter har alltid varit att fokusera på funktionalitet och därmed vara med om att skapa den tekniska anpassning som medför en positiv lösning för kunderna. Det känns roligt att tillsammans med Gluetecs kompetenta personal fortsätta arbeta fram attraktiva lösningar, säger Andreas Jalar, platschef och fd. ägare av Piteå Verktygs AB.

Genom fusionen får Gluetec ökad kontroll över tillverkning och förädling av givarkropparna som används i produktionen. För Gluetecs kunder innebär detta en ännu högre leveranssäkerhet samt ökade möjligheter till problembaserad och kundnära produktutveckling.

– Vi är mycket glada att vi kunnat knyta Andreas, Nicklas och övrig personal i Piteå närmare Gluetec, dels för att dom håller den höga kvalitet vi vill ha, men också att vi nu kan förstärka och effektivisera både produktion och prototyputveckling, säger Thomas Karlsson, Styrelseordförande Gluetec AB.

Gluetec Piteå kommer också fortsättningsvis att bedriva sin verksamhet i Piteå.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Jalar
Platschef Gluetec Piteå
Andreas@garga.se
+46 70-609 85 86