HELENA BACK NY VD FÖR GLUETEC AB

Helena Back har utsetts till ny VD för Gluetec AB. Hon har tidigare varit fabrikschef för Gluetec Sorsele och fortsätter att leda och utveckla verksamheterna i Sorsele och Piteå i rollen som VD. Helena Back tillträdde tjänsten den 1 januari 2018.

Helena Back har varit anställd på Gluetec i fjorton år, varav de senaste elva åren som fabrikschef och efterträder Thomas Karlsson. Thomas Karlsson som tidigare varit tillförordnad VD återgår till uppdraget som styrelseordförande i Gluetec AB och VD för moderbolaget Garga Group AB.

– Det har varit otroligt roligt och lärorikt att se Gluetec utvecklas till det kunskapsföretag som det är dag. Nu ser jag fram emot att fortsätta utveckla vår affär och erbjudande ytterligare tillsammans med våra fantastiska medarbetare och kunder, säger Helena Back.

Behovet av en permanent lösning beror bland annat på att bolaget växer och numera omfattar två verksamheter. Sedan fusionen med Gluetec Piteå under hösten 2017 har Gluetec AB idag 19 anställda i Sorsele och Piteå.

–  Helena har på ett föredömligt sätt utvecklat Gluetec till ett mycket väl fungerande och lönsamt företag med personal, kvalitet, leverans och effektivitet i fokus. Vi i styrelsen för Gluetec AB och även ägarna i Garga Group AB är glada att Helena Back nu klivit in i rollen som VD. Tittar vi framåt är målet med verksamheten att fortsätta bibehålla en hög kvalitet och leveranssäkerhet i kombination med utveckling, säger Thomas Karlsson, styrelseordförande i Gluetec AB.