keyboard

VERKSTADSFORUM: DIGITAL SATSNING VÄSSAR MOMENTGIVARE I VÄRLDSKLASS

I veckan publicerade VerkstadsForum en artikel om Gluetecs digitala satsningar. Läs intervjun med vår kollega Erik Nilsson här.

Hörnstenarna i Gluetecs systematiska förbättringsarbete är våra höga krav på spårbarhet och mätning. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i orderhantering och materialhantering genomfördes år 2018/19 ett omfattande arbete för att kartlägga och digitalisera Gluetecs processer, som bland annat resulterade i ett nytt affärssystem. Erik Nilsson arbetar med teknik- och kvalitetsfrågor på Gluetec och deltog i det omfattande projektet. Han menar att digitaliseringen har varit en viktig pusselbit för att kunna tillmötesgå kundernas behov av spårbarhet och mätning.

– Vår framgång kommer med vår höga kvalitét och stora kundtillgänglighet. Vi hjälper kunderna med lösningar som ingen annan haft möjlighet att utföra, berättar Erik.

På VerkstadsForum berättar Erik mer om projektet och Gluetecs digitaliseringsresa. Hela artikeln hittar du på: http://plm-erpnews.se/case-erp-pa-gluetec-digital-satsning-vassar-momentgivare-i-varldsklass. Trevlig läsning!