Produktionslokal för trådtöjningsgivare

UPPDATERADE BESÖKSRUTINER

Gluetec följer Folkhälsomyndighetens direktiv, riktlinjer och löpande uppdateringar. Med syfte att minimera riskerna för smittspridning är alla icke-kritiska besök stoppade tills vidare.

Vid frågor eller besöksförfrågan, vänligen kontakta oss på info@gluetec.se, 0952-552 80 (Sorsele) eller 0911-920 03 (Piteå).