3D-PRINTER SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Gluetec Piteå investerar i en modern 3D-printer från marknadsledande BCN3D. Utrustningen kommer bland annat att användas vid framställning av prototyper och interna poduktionshjälpmedel vilket också skapar nya möjligheter för Gluetecs kunder.

Läs mer

snowy gluetec headquarters

GLUETEC IMPLEMENTERAR NYTT AFFÄRSSYSTEM

Gluetec implementerar ett nytt affärssystem som ett ytterligare led i företagets kvalitetsarbete. Det omfattande arbetet har bland annat inneburit en genomgång av Gluetecs interna processer för att nå företagets högt satta kvalitets- och miljömål.

Läs mer

SORSELEFÖRETAGEN DE MEST LÖNSAMMA I LÄNET

Företagen i Sorsele är de mest lönsamma i hela Västerbotten enligt Företagarna. Samtidigt får Sorseles företagsklimat högst betyg av alla kommuner i Norrland, enligt en undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv.

Läs mer

GLUETEC ÖKAR PRODUKTIONEN I SAMARBETE MED HBM

Gluetec AB ökar produktionskapaciteten genom ett utökat samarbete med HBM, en av Gluetecs största och äldsta leverantörer. Utöver samarbetet kring produktutveckling av trådtöjningsgivare sker numera också legotillverkning i HBMs regi. Initialt innebär samarbetet en ökad kapacitet på cirka 20 procent, men en ökning uppemot 50 procent är fullt realistisk.

Läs mer

Metallarbete

VI VÄXER OCH SÖKER FLER VERKSTADSTEKNIKER

Sedan hösten 2017 inkluderar Gluetecs erbjudande egen tillverkning av givarkroppar, prototyper och fixturer.  Till vår verksamhet i Piteå söker vi nu en noggrann verkstadstekniker som delar vår passion för problemlösning.  Läs mer

Produktionslokal för trådtöjningsgivare

GLUETEC SORSELE CERTIFIERAT ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Gluetecs verksamhet i Sorsele har under vintern genomfört en implementering av ISO-standard 9001 och 14001, världens mest tillämpade standard för kvalitets- och miljöledning. Certifieringarna är ett led i Gluetecs löpande kvalitets- och miljöarbete och kundanpassade erbjudande. ”Certifieringsrevisionen är i grunden ett bevis på att företaget ständigt vill bli bättre”, berättar Anne Morley, ansvarig revisor på certifieringsorganet A3Cert. Läs mer

HELENA BACK NY VD FÖR GLUETEC AB

Helena Back har utsetts till ny VD för Gluetec AB. Hon har tidigare varit fabrikschef för Gluetec Sorsele och fortsätter att leda och utveckla verksamheterna i Sorsele och Piteå i rollen som VD. Helena Back tillträdde tjänsten den 1 januari 2018. Läs mer

POSITIVA PROGNOSER AVRUNDAR ÅRET

Gluetec avslutar året med en positiv prognos för 2018. ”Nu riggar vi organisationen för en ökad produktion”, säger Gluetecs styrelseordförande Thomas Karlsson.

TRENDSPANING: IOT-ÅRET 2018

Fler partnerskapssamarbeten mellan storföretag, en bilindustri i förändring och digitala assistenter i hemmen. Sakernas internet, även kallat Internet of Things (IoT), har på senare år tagit plats både i våra hem och på våra arbetsplatser. Vi bad Jens Eliasson, biträdande professor och IoT-forskare vid Luleå tekniska universitet, att berätta om sina spaningar inför IoT-året 2018.

Läs mer

GLUETEC OCH PITEÅ VERKTYGS AB INGÅR FUSION

Gluetec AB förvärvar verkstadsbolaget Piteå Verktygs AB och förstärker därmed verksamheten med egen tillverkning av givarkroppar, prototyper och fixturer. I och med fusionen den 1 november 2017 byter Piteå Verktygs AB namn till Gluetec Piteå.

Läs mer