snowy gluetec headquarters

GLUETEC IMPLEMENTERAR NYTT AFFÄRSSYSTEM

Gluetec implementerar ett nytt affärssystem som ett ytterligare led i företagets kvalitetsarbete. Det omfattande arbetet har bland annat inneburit en genomgång av Gluetecs interna processer för att nå företagets högt satta kvalitets- och miljömål.

Under våren 2018 blev Gluetecs verksamhet i Sorsele certifierad enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. I samband med detta påbörjades översynen av processer och stödsystem vilket resulterade i ett nytt affärssystem, som efter ett intensivt arbete togs i bruk i början av det här året. Systemet har implementerats med syfte att säkra en fortsatt hög kvalitet i orderhantering och materialhantering. För Gluetecs kunder innebär detta en ytterligare förbättring av leveranssäkerheten.

Gluetec AB’s VD Helena Back berättar att det systematiska förbättringsarbetet sker i nära dialog med kunder och samarbetspartners:

– Vi har högt satta mål för vårt kvalitets- och miljöarbete och arbetar systematiskt för att förbättra våra processer. Det nya affärssystemet är en viktig etapp i det här arbetet, inte minst för att möta våra kunders framtida behov.

ISO-certifieringarna har en giltighetstid på tre år och revisioner av Gluetecs miljö- och kvalitetsledningssystem sker årligen av certifieringsorganet A3Cert.