Inlägg av info

GLUETEC ÖKAR PRODUKTIONEN I SAMARBETE MED HBM

Gluetec AB ökar produktionskapaciteten genom ett utökat samarbete med HBM, en av Gluetecs största och äldsta leverantörer. Utöver samarbetet kring produktutveckling av trådtöjningsgivare sker numera också legotillverkning i HBMs regi. Initialt innebär samarbetet en ökad kapacitet på cirka 20 procent, men en ökning uppemot 50 procent är fullt realistisk.

POSITIVA PROGNOSER AVRUNDAR ÅRET

Gluetec avslutar året med en positiv prognos för 2018. ”Nu riggar vi organisationen för en ökad produktion”, säger Gluetecs styrelseordförande Thomas Karlsson.

TRENDSPANING: IOT-ÅRET 2018

Fler partnerskapssamarbeten mellan storföretag, en bilindustri i förändring och digitala assistenter i hemmen. Sakernas internet, även kallat Internet of Things (IoT), har på senare år tagit plats både i våra hem och på våra arbetsplatser. Vi bad Jens Eliasson, biträdande professor och IoT-forskare vid Luleå tekniska universitet, att berätta om sina spaningar inför IoT-året 2018.

GLUETEC OCH PITEÅ VERKTYGS AB INGÅR FUSION

Gluetec AB förvärvar verkstadsbolaget Piteå Verktygs AB och förstärker därmed verksamheten med egen tillverkning av givarkroppar, prototyper och fixturer. I och med fusionen den 1 november 2017 byter Piteå Verktygs AB namn till Gluetec Piteå.